Aktuální informace

Informační občasník 4/23

Milé kolegyně, milí kolegové, právě jsme vydali čtvrté letošní číslo našeho newsletteru, které si můžete přečíst na tomto odkazu. Přejeme pěkné podzimní čtení!

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství

„Young adult – od neznámého k fenoménu“ Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou knihovníky, pedagogy a studenty na 12. ročník semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář je realizován v rámci výkonu regionálních funkcí Olomouckého kraje zabezpečovaných Městskou knihovnou v Přerově a je spolufinancován z dotačních […]

Den knihovníků

Ocenění SKIP10

Cílem soutěže je cenit nejlepší knihovnice/knihovníky působící na nejrůznějších pracovních pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu), kteří v období posledního roku dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. iniciovali či realizovali mimořádný knihovnicko-informační počin, výrazně se zasloužili o rozvoj oboru či knihovny a jejich služeb. Nominace můžete posílat do 30. 10. Nominovaná knihovnice/ nominovaný […]

Seminář Mediální výchova v praxi

25. 10. 2023, 10.00 – 12.30, Vědecká knihovna v Olomouci, Červený kostel, Bezručova 3 Školitel: Mgr. Edita Hausnerová Mediální výchovu můžeme u nás přirovnat k procházce minovým polem. Část politiků v ní vidí ideologické školení, někteří rodiče manipulaci s dětmi a stále ještě dost učitelů pouze průřezové téma. To vše se logicky projevuje na nízké úrovní mediální gramotnosti žáků. […]

Setkání seniorů SKIP10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Přihlásit na setkání se můžete do 1. září 2023 prostřednictvím telefonu (602 798 777) nebo mailu (sabelova@kmo.cz)

Informační občasník 3/23

Milé kolegyně, milí kolegové, právě jsme vydali třetí letošní číslo našeho newsletteru, které si můžete přečíst na tomto odkazu. Přejeme pěkné letní čtení!

7. ročník KnihOlympiády

Srdečně vás zveme na KnihOlympiádu v Novém Jičíně, která se koná ve středu 27. září 2023 v areálu zahrady a hřiště u Městské knihovny Nový Jičín. Zahájení (uvítání, prezence) 9:00 hodin, ukončení 14:00 hodin. Téma KLOBOUKY A ČEPICE (Město Nový Jičín – město Klobouků) Organizační pokyny: Pro soutěžící a jejich doprovod bude zajištěn oběd a […]

Informační občasník 2/23

Milé kolegyně, milí kolegové, právě jsme vydali druhé letošní číslo našeho newsletteru, které si můžete přečíst na tomto odkazu. Přejeme pěkné jarní počtení!

Celostátní setkání knihovnických seniorů 2023

22.-24. 8. Knihovna Kutná Hora https://seniori6.webnode.cz/