2015 Červen

Knihovník/knihovnice regionů SKIP10 za rok 2015

Navrhněte nejlepší knihovnice/knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu), kteří v období let 2014/2015 dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru.

Setkání knihovnických seniorů SKIP v Olomouci

Knihovna města Olomouce ve spolupráci se SKIP ČR vás srdečně zve na Setkání knihovnických seniorů SKIP v Olomouci, které proběhne ve dnech 25. 8. – 27. 8. 2015

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Vážené kolegyně a kolegové, 1. – 3. 6. 2015 se bude konat již třetí ročník intenzivního semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení s lektorkou Kateřinou Šafránkovou.

O Knihovnických Aktivitách 2015

Soutěžní přehlídka OKNA 2015 KDK SKIP ve spolupráci s Městskou knihovnou Třinec vyhlašují již 4. ročník soutěžní přehlídky OKnA (O Knihovnických Aktivitách), ve které knihovníci představují své pořady, kterými lákají čtenáře mezi knihy.

Jarní setkání klubka 2015