Knihovník/knihovnice regionů SKIP10 za rok 2015

Navrhněte nejlepší knihovnice/knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu), kteří v období let 2014/2015 dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru.

Pravidla soutěže:

  • nominaci může podat fyzická nebo právnická osoba
  • komisi pro výběr nominovaných jmenuje regionální výbor SKIP10 ze zástupců členských knihoven SKIP10, komise má tříletý mandát
  • přihlášky je nutno zaslat do 21. 8. 2015 na adresu:
  • SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Knihovny Petra Bezruče v Opavě p.o., Nádražní okruh 27, 746 01 Opava, 74601 Opava nebo na e-mail: mkhradec@okpb.cz
  • ocenění bude předáno u příležitosti Dne knihovníků SKIP10 Českém Těšíně 25. listopadu 2015
  • oceněný knihovník získá diplom a věcnou odměnu
  • ocenění je možno opětovně získat po uplynutí 3 let

Dokument s přihláškou ke stažení ve formátech .DOCX a .PDF.

Napsat komentář