Seminář: DALŠÍ MOŽNOSTI KOMUNITNÍ KNIHOVNY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

vás zvou na odborný seminář pro knihovnickou veřejnost
ve dnech 13. – 14.10. 2015 na téma

DALŠÍ MOŽNOSTI KOMUNITNÍ KNIHOVNY
podtitul: KOMUNITNÍ KNIHOVNA JAKO MÍSTO PODPORY LOKÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ,
HISTORIE, LITERATURY A TRADIC

Seminář proběhne v Čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně,
která se zabývá tvorbou klubových pořadů tohoto zaměření v multikulturním prostředí Těšínského Slezska

Další informace na www stránkách Městské knihovny Český Těšín

Napsat komentář