Členské příspěvky na rok 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o úhradu individuálních členských příspěvků na rok 2016, které jsou stanoveny na 400 Kč pro pracující a 200 Kč pro seniory a matky na mateřské dovolené. I letos lze podpořit činnost našeho spolku vyšší částkou, pokud se tak rozhodnete.

Individuální členské příspěvky lze uhradit:

  • zasláním příslušné částky na účet č. 27-2668370297/0100, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce prosím napište: ČP SKIP 2016 + své jméno příjmení,
  • v hotovosti na pokladně Knihovny Petra Bezruče v Opavě – možné 16. března 2016 při Valné hromadě v Opavě !!!
  • možná je i platba složenkou typu C, do kolonky adresát uveďte: SKIP region10, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27, 74601 Opava

 

V případě nejasností kontaktujte hospodářku SKIPu paní Valentovou – 553714643, 724154240, e-mail: valentova@okpb.cz

Není možné vložit komentář