Setkání knihovnických seniorů regionu SKIP 10

Zveme Vás na setkání knihovnických seniorů regionu SKIP 10, které se bude konat

ve čtvrtek 22.září od 10.00 hodin v Opavě

Sejdeme se v Knihovně Petra Bezruče (můžete přijít i dřív)
a společně se vydáme přes park do zbrusu nové univerzitní knihovny.

Knihovna je vzdálena cca 500 m, pro zájemce bude připraveno auto, které Vás převeze.

Na setkání zveme také další bývalé knihovnice a knihovníky (nečleny SKIP).

opava-univerzitni-knihovna

Program setkání:

– Zahájení, přivítání účastníků – zástupce Knihovny Petra Bezruče a  SKIP 10

– Přesun do Univerzitní knihovny, prohlídka knihovny s ředitelkou Mgr. Zuzanou Tichou

– Informace SKIP, valná hromada, co se připravuje …

– Informace o celostátním setkání seniorů SKIP v Klatovech

– Přátelská beseda účastníků

– Malé občerstvení

Svoji účast potvrďte do pondělí 19.září prostřednictvím jedné z těchto  možností:      

– e-mailem na adresu: dankova@knihovnaspk.cz

– telefonicky na č. 774 664 647

– písemně:  Mgr.Zdeňka Daňková, Knihovna Sever, Temenická 5, 78 701 Šumperk

Není možné vložit komentář