2017 Červen

KnihOlympiáda 2017

KnihOlympiáda v pořadí již IV. ročník Letošní Kniholympiáda proběhne v příjemném prostředí Botanické zahrady. Ústředním mottem bude Harry Potter a jeho dobrodružství (letos je 20. výročí vydání první knihy o tamto čarodějovi). Kdy? Středa 20. září 2017 Kde? Olomouc Už máte své týmy? Připraveno bude 8 stanovišť se zábavnými úkoly. Knihovna města Olomouce se na všechny soutěžící […]

Knihovna roku 2017 za Olomoucký kraj

Komisařka Lenka Prucková (Knihovna města Olomouce) navštívila 15 obcí soutěžících ve Vesnici roku v Olomouckém kraji a spolu s ostatními členy komise i jejich knihovny. Pouze dvě – Rapotín (okres Šumperk) která je celostátním vítězem minulého roku, a Němčice nad Hanou (okres Prostějov) překročily standart obvyklý v knihovnách tohoto typu. Tyto knihovny jsou plně začleněny do běhu života v obci, […]

Nominace na knihovníka/knihovnici roku 2017

Navrhněte nejlepší knihovnice/knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu), kteří v období let 2016/2017 dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru.