2018 Leden

KONFERENCE KNIHA VE 21. STOLETÍ

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ve spolupráci se SKIP 10 a Slezskou univerzitou v Opavě pořádá 7. února 2018 již 12. ročník knihovnické konference s mezinárodní účastí Kniha ve 21. století, tentokrát pod názvem Akademické pohledy na téma budoucnost knihoven. Pozvání ke kulatému stolu přijali prof. Tomáš Kubíček, doc. Jaromír Kubíček, doc. Richard Papík, prof. […]

Členské příspěvky na rok 2018

Kolektivní členové (instituce) hradí příspěvky 1x ročně na základě vystavené faktury, která jim bude zaslána mailem na počátku března. Individuální člen může zaplatit příspěvek jedním z následujících způsobů: zasláním částky na účet č. 27-2668370297/0100, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce uveďte:  jméno příjmení +ČP SKIP 2018 složenkou typu C, do kolonky adresát uveďte: SKIP region 10, Knihovna Petra […]