Členské příspěvky na rok 2018

Kolektivní členové (instituce) hradí příspěvky 1x ročně na základě vystavené faktury, která jim bude zaslána mailem na počátku března.

Individuální člen může zaplatit příspěvek jedním z následujících způsobů:

  • zasláním částky na účet č. 27-2668370297/0100, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce uveďte:  jméno příjmení +ČP SKIP 2018
  • složenkou typu C, do kolonky adresát uveďte: SKIP region 10, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27, 746 01 Opava
  • osobně u hospodářky organizace SKIP 10
    kontakt: Zuzana Valentová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, Nádražní okruh 27, 746 01 Opava
    tel.: 553 714 643, mobil: 724 154 240,
    e-mail: valentova@okpb.cz

Členské poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 31.3. aktuálního roku! V případě nových členů, kteří jsou do SKIP přijati v daném roce, je splatnost členského poplatku stanovena do jednoho měsíce ode dne, kdy je novému členovi doručeno oznámení o jeho přijetí.

Napsat komentář