KONFERENCE KNIHA VE 21. STOLETÍ

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ve spolupráci se SKIP 10 a Slezskou univerzitou v Opavě pořádá 7. února 2018 již 12. ročník knihovnické konference s mezinárodní účastí Kniha ve 21. století, tentokrát pod názvem Akademické pohledy na téma budoucnost knihoven.
Pozvání ke kulatému stolu přijali prof. Tomáš Kubíček, doc. Jaromír Kubíček, doc. Richard Papík, prof. Milan Konvit, prof. Dušan Katuščák,doc. Pavel Rankov a prof. Ryszard Nowicki z Polské republiky. Diskusi budou moderovat Mgr. Emília Antolíková, předsedkyně Slovenské asociace knihoven a ředitelka Hornozemplínské knihovny ve Vranově nad Topľou, a Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy. Konference se bude konat 7. února 2018 na Slezské univerzitě v Opavě,ul. Hradecká.

Přihlášky a bližší informace získáte na: https://www.svkos.cz/kalendarakci/unor-2018/
Vložné na akci – 200 Kč.

Informace o předcházejících ročnících naleznete na http://k21.fpf.slu.cz/.

Napsat komentář