Knihovna věc veřejná

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě Vás srdečně zve na veřejnou panelovou diskuzi Knihovna – věc veřejná TERMÍN: 11. dubna 2018, 10.00-13.00 hod.

MÍSTO: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava Akce se uskuteční u příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se stým výročím 1. knihovního zákona z roku 1919. Obsah bude zaměřen zejména na význam, současnou a budoucí roli veřejných knihoven pro komunitu v obecné rovině strategického rozvoje regionu, význam bezpečného veřejného prostoru, který knihovny nabízejí, jejich roli v celoživotním učení, vyrovnávání regionálních rozdílů apod., to vše v přirozené návaznosti na cíle, směry a projekty vedoucí k naplnění Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020. Akce je prioritně určena pro zřizovatele/provozovatele knihoven, zástupce státní správy i samosprávy.

Akce je podpořena dotačním programem Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století.

Více informací na webu https://www.knihovna-vec-verejna.cz/

Napsat komentář