Ocenění pro nejlepší knihovny roku 2018

Dnes 9. října 2018 předal ministr kultury Antonín Staněk v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2018“. Knihovnou roku 2018 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic z Moravskoslezského kraje. Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje a Obecní knihovna Horní Ves z kraje Vysočina.

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získal Mgr. Roman Giebisch, PhD., předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do života. Zvláštní ocenění obdržela Knihovna města Ostravy za vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi.

Ocenění „Městská knihovna roku 2018“, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR, získala Regionální knihovna Karviná z Moravskoslezského kraje. Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Picek.

 

Knihovna roku 2018 – cena Ministerstva kultury ČR 

Dnes 9. října 2018 předal ministr kultury Antonín Staněk v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2018“.

Knihovnou roku 2018 v kategorii „základní knihovna“ se stala

Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic, Moravskoslezský kraj, vedená knihovnicemi Helenou Dehnerovou a Bc. Lenkou Pálinkovou.

Knihovna sídlí v historickém objektu, který prošel v roce 2011 celkovou, velkoryse a moderně pojatou rekonstrukcí. Otevřený, bezbariérový prostor vytváří uživatelsky přívětivé, pozitivní a inspirující prostředí pro poskytování moderních knihovnických a informačních služeb. Svou činností se obrací ke všem obyvatelům obce i mimo ni, je přirozenou součástí života místních obyvatel, kde se mohou setkávat zájemci o četbu, vzdělávání a setkávání. Knihovna čile spolupracuje s místními spolky a dává prostor komunitním aktivitám. Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 22 neprofesionálních knihoven v regionu. Ocenit je nutno skvělou spolupráci s vedením obce, kvalitu knihovního fondu a profesionální práci knihovníků.

Kontakty: tel.: 773 930 911; e-mail: knihovna@obecholasovice.cz
https://www.knihovnaholasovice.info

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje, vedená Bc. Veronikou Vališovou.

Knihovna vítá návštěvníky v přívětivém, nápaditě upraveném prostoru v budově obecního úřadu. Knihovní fond je doplňován z prostředků obce i výměnnými soubory. Vedle knih se půjčují elektronické Albi tužky se vzdělávacími knihami, společenské hry a tematické boxy. Mimořádné nadšení mladé knihovnice, odborné znalosti a její altruismus jsou pramenem široké škály pořádaných akcí. Nejsou zanedbávány ani informační technologie, k dispozici je přístup k internetu, wifi, provoz knihovny je plně automatizovaný, o aktivitách jsou spoluobčané informováni prostřednictvím webové stránky a facebooku. Motto, kterým se knihovna řídí, „Místo nejen pro knihy, ale především pro lidi“, je v černotínské knihovně beze zbytku naplňováno.

Kontakty: tel.: 775 358 981; e-mail: knihovna.cernotin@seznam.cz
https://cernotin.knihovna.info

Obecní knihovna Horní Ves z kraje Vysočina vedená Jitkou Kapounovou.

Knihovna sídlí od roku 2016 ve zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu. Takto vytvořené prostředí je ideální pro práci s dětmi i dospělými. Knihovna již 12 let připravuje dvě dětská divadelní představení ročně při příležitosti Dne matek a Vánoc. Vystoupení již přesáhla hranice obce. Děti jezdí rozdávat radost i do přilehlých obcí a základních škol. Výjimečná je také spolupráce s mateřskou školou. Děti navštěvují knihovnu pravidelně každý týden, učí se čtenářské gramotnosti a vztahu ke čtení. Knihovna zajišťuje neformální vzdělání v podobě počítačových kurzů pro seniory nebo cestopisných přednášek, které připravují cestovatelé z řad místních obyvatel. Díky kreativní a profesionální práci nad rámec běžných knihovnických a informačních služeb vzniklo z knihovny příjemné a fungující komunitní centrum obce.

Kontakty: tel.: 605 265 036; e-mail: knihovna@hornives.cz
https://www.hornives.cz/obec-298/knihovna/

 

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získal

Mgr. Roman Giebisch, PhD., předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do života, který rozšiřuje dosavadní dobrou praxi knihoven v rozvoji čtenářství předškoláků a jejich rodin. Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven, aby plnily jednu z nejdůležitějších, v dnešní době zatím málo rozšířených funkcí: aktivně zapojit rodiče a seznamovat společně s nimi i nejmenší děti s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

Kontakty: tel. 739 614 027, email Roman.Giebisch@nkp.cz
https://www.sknizkoudozivota.cz

 

Zvláštní ocenění a diplom obdržela

Knihovna města Ostravy za dlouhodobé poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zejména vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi. Knihovna města Ostravy s ústředím a 27 pobočkami dlouhodobě nabízí obyvatelům Ostravy klubovou činnost: jednotlivé kluby mají své strategie, jednotnou vizuální podobu a jasný obsah. Zahrnují kluby Generace, zaměřené na uživatele obvykle seniorského věku (14 klubů), kluby pro předškolní děti a jejich rodiny (12 poboček), zaměřené na výchovu ke čtenářské gramotnosti, zahrnující práci s dětskými skupinami ve vyloučených lokalitách, a kluby pro teenagery (4 pobočky), představující zvláštní prostor pro plánované i vlastní aktivity a zájmy této věkové skupiny.

Kontakty: ředitelka Mgr. Miroslava Sabelová, tel. 602798 777, email sabelova@kmo.cz
http://www.kmo.cz/

 

Městská knihovna roku 2018 – cena SKIP a SMO

Městskou knihovnou roku 2018 se stala Regionální knihovna Karviná. Soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku vyhlásil již podeváté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Soutěž je určena pro knihovny, které působí v městech s více než 5 000 obyvateli.

Zvláštní ocenění získaly knihovny, které zvítězily v jednotlivých velikostních kategoriích měst:

Města 5 000 až 10 000 obyvatel Městská knihovna Valašské Klobouky Zlínský kraj
Města 10 001 až 20 000 obyvatel Městská knihovna Louny Ústecký kraj
Města 20 001 až 40 000 obyvatel Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově Jihomoravský kraj
Města nad 40 000 obyvatel Regionální knihovna Karviná Moravskoslezský kraj

Vítěz soutěže získává od SKIP částku 20 000 Kč, Svaz měst a obcí ČR věnuje vítězné knihovně knihobudku. Ceny předal předseda SKIP Roman Giebisch a místopředseda SMO ČR Vlastimil Picek.

Soutěž měla dvě kola. V prvním byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Dvě nejlepší knihovny z každé velikostní kategorie postoupily do druhého kola. Odborná komise knihovny navštívila a na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Regionální knihovna Karviná

Regionální knihovna Karviná působí od roku 2011 v rekonstruované a dostavěné ústřední budově. Stavba získala ocenění za Nejzajímavější projekt podpořený z finančních prostředků EU.  Knihovna se proměnila na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny. V letošním roce byla oceněna především za moderní prostředí a vynikající propagaci četby a čtenářství. Úspěšný rozvoj knihovny dokládá také celá řada ocenění, například Cena Evropská veřejná knihovna za vynikající práci v oblasti prosazování literatury a čtení nebo cena za inovativní přístup k novým technologiím a službám pro čtenáře se zdravotním znevýhodněním.

Statistické ukazatele za rok 2017:

  • Počet obyvatel: 55 577
  • Knihovní fond: 149 366 knihovních jednotek
  • Výpůjčky: 412 022
  • Čtenáři: 6 710
  • Návštěvníci: 140 639

Kontakt na knihovnu:
https://rkka.cz/

Ředitelka knihovny: Mgr. Markéta Kukrechtová, tel. 606 923 330, e-mail: marketa.kukrechtova@rkka.cz 

Pravidla a celkové výsledky soutěže:
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku/cena-skip-mestska-knihovna-roku-2018

V Praze 9. října 2018

 

Kontakty:
Vít Richter, SKIP, NK ČR, tel.: 603 223 627, e-mail: vit.richter@nkp.cz, http://www.skipcr.cz/

Napsat komentář