Jarní setkání Klubka SKIP 10

Pevnost FORT Křelov u Olomouce

3. dubna 2019
Počet účastníků: 45

V dubnu se konalo pravidelné setkání knihovnic a knihovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Tentokrát trochu netradičně. Vycestovali jsme společně mimo území našich knihoven a měst a podnikli společně poznávací výlet na vojenskou pevnost u Olomouce.

Našimi hlavními průvodci (nejen pevností) byli Roman Prokeš a Pavlína Wolfová ze sdružení Studio bez kliky. Připravili si pro nás interaktivní vzdělávací program o knihtisku, kdy jsme si mohli vyslechnout zajímavosti z historie písma a tisku a také si prakticky vyzkoušet tisk na funkční replice dřevěného lisu ze 17. století. Zažili jsme si program, který se skvěle hodí do dramaturgických plánů našich knihoven. Domlouvali jsme také možnost sestavení speciálního programu k letošnímu výročí 17. listopadu.

   

V druhé části jsme si prohlédli putovní výstavu Kinematografu, která má na pevnosti Křelov svou domovskou základnu, ale je možné si jej objednat také do své knihovny. Tato autorská sbírka pana Prokeše zahrnuje několik desítek promítacích přístrojů a optických hraček. Po prohlídce exponátů jsme zhlédli několik krátkých filmů mapujících vývoj kinematografu a představuje první filmové počiny.

Mimo odborný program jsme se také věnovali další činnosti našeho Klubka. Aktivitám, které se připravují (další vzdělávací semináře, KnihOlympiáda a další) a knihovnám, které nás budou v příštích letech hostit. Výjimečné místo a výjimečný program byl hodnocen velice pozitivně všemi zúčastněnými.

V Třinci 22. dubna 2019

   Marika Zadembská

Napsat komentář