PROJEKT „Poezie čtená i zpívaná“

Projekt „Poezie čtená i zpívaná“ byl prioritně zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti dětí předškolního a mladšího školního věku. Realizovány byly celkem 4 besedy, každá v dílce 60 minut, a to v termínech 15. dubna a 3. května 2019. Děti z místní mateřské školy (děleny na 2 skupiny), děti z 4. a 5. třídy základní školy se kreativní formou seznámily s tvorbou českých i světových básníků a obeznámily se i se základními principy poezie (verš, rým, rytmus, metafora). V pořadech zazněly čtené i zpívané verše těchto autorů – P. Šrut, V. Fischerová, J. Žáček, J. Dědeček, E. Lear, Ch. Morgenstern). Účastníci si následně při tvůrčí dílně vyzkoušeli tvorbu vlastních básniček, ty zdařilé byly na místě zhudebněny.

Koncept projektu vycházel z potřeb základních a mateřských škol (doporučená četba), podpořil vazbu dětí k místní knihovně a přitáhnul pozornost k jejímu knižnímu fondu, který je určen dětskému čtenáři. Po besedách následovala vždy prohlídka knihovny, obeznámení se s principy půjčování knih.

Realizací projektu byla splněna i další jeho ambice, a to podpora komunitního života v malé obci (756 obyvatel) na Opavsku, kde byla knihovna zřízena teprve před 4 lety. Kladná zpětná vazba jak od pedagogů, tak od dětí je důkazem, že podobné projekty mají v malých obcích smysl. Projektu se účastnilo celkem 63 dětí, jeho realizátorem byl pan Milan Šťastný.

Napsat komentář