Vzpomínka na Jarku Biolkovou

SKIP10 - Moravskoslezský a Olomoucký krajVe věku nedožitých 80 let nás opustila naše kolegyně Jaroslava Biolková. Osobnost Jaroslavy Biolkové je spjata s Městskou knihovnou v Přerově, ve které prožila většinu svého profesního života. Působila zde jako metodička, poté řadu let jako ředitelka. Přerovská knihovna i knihovny v regionu se za jejího působení velmi změnily. Byl vytvořen funkční celookresní systém 130 prosperujících knihoven; ve městě bylo vybudováno několik poboček, které měly velký vliv na růst počtu čtenářů i na spokojenost uživatelů; za jejího vedení vzniklo hudební oddělení. Knihovna zahájila velmi brzy automatizaci knihovnických procesů. V roce 1976 navázala J. Biolková spolupráci s bardejovskou knihovnou na Slovensku, která pokračuje stále. A na Slovensku na J. Biolkovou dodnes všichni s velkou úctou a přátelstvím vzpomínají.

Jaroslava Biolková patřila k mimořádně aktivním členům SKIP. Vstoupila do SKIP již v roce 1968 a své členství obnovila ihned v roce 1990. Od téhož roku začala pracovat v regionálním výboru SKIP, jehož aktivní členkou byla do r. 1998. Od roku 1999 byla členkou dozorčí komise regionální organizace Moravskoslezského a Olomouckého kraje. V profesní organizaci působila také po odchodu do důchodu, a to v seniorské sekci SKIP10, účastnila se dění mezi knihovníky seniory i na republikové úrovni. Pro své bývalé kolegyně a kolegy aktivně pracovala, dokud jí to zdravotní stav dovolil. Jaroslava Biolková byla výraznou osobností přerovského kulturního života; svědčí o tom i udělení Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského i Cena knihovníků české republiky za přínos a rozvoj knihoven na Moravě v roce 2010.

Vždy a všude šířila optimismus, dobrou náladu i svůj typický humor a také skvělé perníčky, kterými obdarovávala při každé příležitosti své knihovnické přátele. Knihovnická práce, jak sama často říkala, byla její radost, trápení a láska…

Za regionální výbor SKIP10 Zuzana Bornová

Napsat komentář