2020 Září

Vzpomínka na Alenu Zubkovou

Složitá situace na přelomu jara a léta způsobila, že jsme se až s velkým časovým odstupem dozvěděli o skonu naší kolegyně Aleny Zubkové, která i po změně ve struktuře krajů zůstala věrná našemu regionu SKIP10. K tomuto kroku ji vedla skutečnost, že po roce 1989 patřila ke členkám, které se aktivně zapojily  do obnovení činnosti Svazu knihovníků […]