Vzpomínka na Alenu Zubkovou

Složitá situace na přelomu jara a léta způsobila, že jsme se až s velkým časovým odstupem dozvěděli o skonu naší kolegyně Aleny Zubkové, která i po změně ve struktuře krajů zůstala věrná našemu regionu SKIP10. K tomuto kroku ji vedla skutečnost, že po roce 1989 patřila ke členkám, které se aktivně zapojily  do obnovení činnosti Svazu knihovníků a informač-ních pracovníků a měla zde spoustu kolegyň, a zejména celoživotní přítelkyni Jarku Biolkovou.

V profesní organizaci působila také po odchodu do důchodu. Byla stále aktivní a v seniorské sekci SKIP10 se  účastnila dění mezi knihovníky seniory i na republikové úrovni.

Alena Zubková je neodmyslitelně spjata s Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně, ve které prožila většinu svého profesního života. Působila zde jako metodička, náměstkyně a od roku 1991 jako ředitelka. Knihovnu neopustila ani v seniorském věku, řadu let vedla v knihovně antikvariát, sledovala dění ve zvukové knihovně, kterou v 90. letech založila a těšila se z početných úspěchů „své knihovny“ a práce kolegů, které profesně vedla a vychovala.

Alenu Zubkovou si budeme pamatovat jako milou a laskavou kolegyni, stále dobře naladěnou a ochotnou nabídnout nezištně svou pomoc i bohaté profesní zkušenosti nám ostatním. Alena Zubková přežila jen o několik měsíců svou celoživotní kamarádku Jarku Biolkovou. Budeme vzpomínat na nerozlučný tandem Alenu a Jarku, které nás vždy dokázaly dobře naladit svým optimistickým životním postojem.

Osobnost Aleny Zubkové připomíná ve článku v Bulletinu SKIP (2020, roč. 29. č.1) PhDr. Helena Gajdušková, která zmapovala její profesní život.

V Opavě 1. září 2020

Za regionální výbor SKIP10
Zuzana Bornová

Napsat komentář