Knihovnice Moravskoslezského kraje

Letošní Den knihovníků se nekonal, přesto i přes malé peripetie se podařilo předat ocenění knihovnicím MS a Olomouckého kraje. Předání ocenění proběhlo na domácí půdě za přítomnosti kolegů a zástupců zřizovatelů. Janě Galášové a Lence Fišrové srdečně gratulujeme.

Držitelkou ocenění Knihovnice Moravskoslezského kraje se stala Jana Galášová, ředitelka městské knihovny v Českém Těšíně, kterou kolegové ocenili za systematickou práci v českém knihovnictví, za úspěšnou přeshraniční spolupráci i dlouholetou práci pro region SKIP10.

Paní Jana Galášová pracuje jako ředitelka Městské knihovny v Českém Těšíně. Knihovnické činnosti se věnuje 46 let, postupně pracovala v Městské knihovně Havířov a později v Regionální knihovně v Karviné a v Městské knihovně v Českém Těšíně.

V průběhu uplynulých 23 let městská knihovna výrazně rozšířila svou činnost a stala se významnou institucí nejen v regionu, ale zásluhou ředitelky je známá celé široké knihovnické veřejnosti. Z pouhé půjčovny knih se stala institucí, která poskytuje knihovnické a informační služby, vytváří zázemí pro celoživotní vzdělávání občanů, připravuje kulturní a vzdělávací akce pro všechny věkové kategorie.

Jana Galášová přizpůsobila vzhled knihovny moderním trendům, zasloužila se o např. vznik Multimediální knihovny ve Svibici a nemalý podíl má i na obnově Čítárny a literární kavárny Avion2, ze které se v současnosti jejím přičiněním stalo centrum kulturního dění ve městě. Pod jejím vedením došlo k rekonstrukci dalších poboček i hlavní knihovny na Ostravské ulici.

Pod vedením Jany Galášové se MěK Český Těšín profiluje jako typická komunitní knihovna, která nabídkou svých služeb postihuje všechny věkové kategorie, úzce spolupracuje s významnými organizacemi v místě, neziskovými organizacemi. Činnost knihovny přesahuje hranici do Polska – ve spolupráci s polskými knihovnami a paměťovými institucemi vznikaly a vznikají další zajímavé a jedinečné aktivity.

Jana Galášová je individuálním členem profesní organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, kde pracovala na pozici předsedy regionální organizace Moravskoslezského a Olomouckého kraje 3 volební období. Knihovna je držitelkou mnoha městských ocenění, např. v roce 2012 byla vyhlášena osobností města Český Těšín za dlouholetý přínos v oblasti kultury.

Napsat komentář