Knihovnice Olomouckého kraje

Laureátkou za rok 2020 se stala vedoucí Městské knihovny Litovel Mgr. Lenka Fišrová.

Paní Lenka Fišrová pracuje jako vedoucí Městské knihovny v Litovli. Začínala v Okresní knihovně v Olomouci, následně přešla do Litovle, kde se stala vedoucí Městské knihovny Litovel.

Během své profesní kariery vystudovala VŠ obor knihovnictví. Pod jejím vedením litovelská knihovna výrazně rozšířila svoji činnost, prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dosahuje velmi dobrých výsledků. Je součástí kulturního a společenského života města. Městská knihovna Litovel pod jejím vedením poskytuje regionální služby pro 39 obecních knihoven.

Lenka Fišrová je individuálním členem profesní organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, kde pracuje již několik volebních období na pozici tajemníka regionální organizace Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Je dobrou kamarádkou, vždy umí pomoci kolegům jak v profesním, tak v osobním životě.

Napsat komentář