Pozvánka na seminář „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství X.“

Vážené knihovnice, knihovníci, pedagogové, studenti,

dovolujeme si Vás pozvat na 10. ročník odborného semináře „Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství X. – „V hlavní roli: knihy, čtenáři, knihovny a knihovníci…“, který pořádá Městská knihovna v Přerově ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a za finanční podpory SKIP ČR a Ministerstva kultury ČR.

Registrace

Seminář se uskuteční ve středu 10. listopadu 2021 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 (dvorní trakt).

Na seminář se můžete přihlásit do 5. listopadu 2021 prostřednictvím registračního formuláře na adrese https://1url.cz/FKT9S

Účastnický poplatek 200 Kč, pro členy SKIP 150 Kč vybíraný při prezenci. Každý účastník obdrží tištěný sborník všech příspěvků ze semináře v hodnotě 50 Kč.

Harmonogram semináře
 • 08:30 – 09:00
  Registrace účastníků

 • 09:00 – 09:05
  Zahájení semináře

 • 09:05 – 10:35
  Jsme tu pro vás od roku 2600 př. n. l. – ve fikci i realitě. Knihovny a knihovníci jako hrdinové příběh
  Mgr. Markéta Straková, Ph.D. (Muzeum Komenského v Přerově)

  Speciální příspěvek k jubilejnímu X. ročníku semináře – sonda do zobrazení i života knihovníků a samozřejmě i knihoven nejen napříč historií, ale především v literatuře pro děti a mládež. Jak vypadá zažitý archetyp knihovníka – a jak by knihovníci vypadali nazíráno pohledem přírodních věd jako živočišný druh? Mohou být knihovníci hrdinové? A pokud jsou, jak dlouho již trvá jejich boj a proti čemu bojují? Prohrávají nebo vyhrávají? Závěrem pozitivní příběh ze současnosti „Knihovny vracejí úder!“ a Bonus pro dospělé…

 • 10:35 – 10:50
  Přestávka na občerstvení (káva, čaj, minerálka)

 • 10:50 – 12:20
  Příběhy, které pomáhají překonávat handicapy
  Mgr. Pavlína Lišovská (Centrum dětského čtenářství, Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

  Léčivá síla slov příběhů je fenomén, který vnímá nejen mnoho odborníků, ale také laiků, kteří v nich najdou útěchu, radost, odlehčení od vlastní bolesti či pohlazení po unavené a životem těžce zkoušené duši, nebo náhled, jak jde podobně vypadající životní situace řešit. Mohou ale knihy s příběhy o handicapech opravdu něco vyléčit? Co mohou předávat dětem? Existují handicapy, které v knihách nenajdeme? A co s takovým příběhem udělat v praxi? V tomto příspěvku si doporučíme různé zajímavé tituly věnované handicapům nejen fyzického charakteru a nastíníme si možnosti práce s nimi na lekci či besedě s dětmi.

 • 12:20 – 12:50
  Přestávka na občerstvení (káva, čaj, minerálka, bageta)

 • 12:50 – 14:30
  Úvod do biblioterapie a její využití v praxi
  Marcela Kořínková (Knihovna Kroměřížska)
  Marcela Kořínková se ve svém příspěvku o biblioterapii stručně zaměří nejdříve na její definici a historii. Zmíní i některé z jejích zakladatelů a pokračovatelů. Následovat bude zmínka o kategoriích, které tvoří biblioterapii. Největší část příspěvku zaměří na konkrétní kazuistiky ze své praxe. Uvede vždy anamnézy klientů a knihy, které pro ně vybrala. Součástí přednášky budou také ukázky toho, jakou formou klienti texty zpracovávali. Přednáška bude sloužit jako návod, jak lze s biblioterapií pracovat v knihovnách.

 • 14:30 – 15:00
  Diskuse a ukončení semináře

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem
Andrea Kopečková
Městská knihovna v Přerově

Napsat komentář