Pozdrav nové předsedkyně SKIP10

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na valné hromadě SKIP10, která proběhla 16. 3. 2022 v Opavě, jsem byla zvolena novou předsedkyní SKIP10. Velmi bych chtěla poděkovat za důvěru, kterou jste ve mě vložili. Budu se snažit vás nezklamat.

Přicházím zároveň s poděkováním kolegyním z výboru SKIP10, který od roku 2013 neúnavně vedla Mgr. Zuzana Bornová. Velmi si vážím jejich práce, osobního času, přátelství a kvalitního odborného vedení. 

Ráda bych navázala na své předchůdkyně a pokračovala v projektech, které se osvědčily a jsou pro knihovnictví a rozvoj čtenářství prospěšné.

Protože pracuji v knihovně, která je pověřena výkonem regionálních funkcí, dokážu vnímat problémy i těch nejmenších knihoven. Leží mi na srdci každá malá knihovna v malé obci. Vím, že podmínky pro práci v těchto knihovnách nejsou vždy ideální. Neprofesionální knihovníci, kteří v těchto knihovnách působí velmi často jen za symbolickou odměnu, jsou však většinou nadšenci s velkým srdcem. Myslím, že i oni musí vnímat, že naše profesní organizace na ně myslí.

Sama za sebe jsem příznivcem všech celostátních projektů souvisejících s naší hlavní činností, tedy s rozvojem čtenářské, informační, mediální a digitální gramotnosti. Další vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí je nutné nadále podporovat, musíme nabízet obsahově atraktivní vzdělávací programy (školení, semináře, výjezdní aktivy), které budou knihovníkům pomáhat v jejich osobním rozvoji.

Knihovny působící v různých městech by měly hlavně spolupracovat s místními dalšími příspěvkovými organizacemi či spolky. Nemyslím si, že by měly nahrazovat činnost např. středisek volného času, ale naopak se s nimi spojovat, vzájemně se doplňovat, ne si za každou cenu konkurovat.

Chtěla bych vás ujistit, že na celostátní úrovni se budu snažit náš SKIP10 důstojně reprezentovat a přinášet na jednání nové zajímavé podněty z našeho regionu.

Všem nám dohromady přeji hlavně zdraví, osobní štěstí, pracovní úspěchy a těším se na chvíle, kdy se budeme společně potkávat a debatovat.

24. 3. 2022
Ze Šumperka zdrav
í
Kamila Šeligová

Napsat komentář