Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství XI.

Pohádkový příběh – stálice literárního světa

Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou pracovníky knihoven, pedagogické pracovníky a studenty na 11. ročník semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář je realizován v rámci výkonu regionálních funkcí Olomouckého kraje zabezpečovaných Městskou knihovnou v Přerově a je spolufinancován z dotačních prostředků Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky – SKIP ČR a Ministerstva kultury České republiky.

Termín: středa 9. listopadu 2022
Místo konání: zasedací místnost Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 (dvorní trakt)


Seminář je určen pro knihovníky, pedagogické pracovníky s aprobací český jazyk a literatura, studenty středních a vysokých pedagogických škol

Účastnický poplatek
200 Kč, pro členy SKIP 150 Kč vybíraný při prezenci. Každý účastník obdrží tištěný sborník všech příspěvků ze semináře v hodnotě 50 Kč. V případě požadavku většího počtu sborníků (příp. sborníků z předešlých ročníků semináře) je možné si je za uvedenou částku zakoupit. V ceně účastnického poplatku je zahrnuto drobné občerstvení.


Registrace
Kúčasti na semináři se můžete přihlásit do 4. listopadu 2022 prostřednictvím internetového registračního formuláře na adrese: https://1url.cz/drl6D
V přihlášce uveďte jméno a příjmení, zaměstnavatele/školu, e-mailovou adresu, příp. kontaktní telefon. Počet účastníků je omezen!

Není možné vložit komentář