Aktuální informace

Jarní setkání KLUBKA – SKIP10

Hravá tvorba se stránkami z vyřazených knih, využití tohoto materiálu pro tvorbu drobných výtvarných a praktických maličkostí, tvořivý přístup k ilustraci, hravé seznámení s ilustracemi známých ilustrátorů, výtvarné hry s textem. PaedDr. Alena Zupkova je renomovaná opavská výtvarnice. V současnosti působí jako pedagožka Základní umělecké školy Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku. Je známá svými inovativními výtvarnými metodami. […]

KONFERENCE KNIHA VE 21. STOLETÍ

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ve spolupráci se SKIP 10 a Slezskou univerzitou v Opavě pořádá 7. února 2018 již 12. ročník knihovnické konference s mezinárodní účastí Kniha ve 21. století, tentokrát pod názvem Akademické pohledy na téma budoucnost knihoven. Pozvání ke kulatému stolu přijali prof. Tomáš Kubíček, doc. Jaromír Kubíček, doc. Richard Papík, prof. […]

Členské příspěvky na rok 2018

Kolektivní členové (instituce) hradí příspěvky 1x ročně na základě vystavené faktury, která jim bude zaslána mailem na počátku března. Individuální člen může zaplatit příspěvek jedním z následujících způsobů: zasláním částky na účet č. 27-2668370297/0100, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce uveďte:  jméno příjmení +ČP SKIP 2018 složenkou typu C, do kolonky adresát uveďte: SKIP region 10, Knihovna Petra […]

Dotace na projekty SKIP 10 pro rok 2018

SKIP Olomouckého a Moravskoslezského kraje vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2018 na projekty na podporu nadstandardních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích činností knihoven Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Podmínky pro přidělení dotace a pravidla přidělovaní naleznete v dokumentu PDF (Adobe Reader). V případě získání dotace vyúčtování nutno zaslat předsedkyni RV SKIP 10 do 15. 11. 2018. […]

Setkání knihovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje

a Knihovna Petra Bezruče Vás srdečně zvou na Setkání knihovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje Setkání se uskuteční ve středu 29. listopadu 2017 v Knihovna Petra Bezruče, Nádražní okruh 695/27   Program setkání: 9.00                Prezence účastníků, občerstvení 10.00              Hlavní program Seznámení s hlavními událostmi roku 2017 Předání ocenění knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje Předání ocenění knihovník/knihovnice Olomouckého […]

KnihOlympiáda 2017

KnihOlympiáda v pořadí již IV. ročník Letošní Kniholympiáda proběhne v příjemném prostředí Botanické zahrady. Ústředním mottem bude Harry Potter a jeho dobrodružství (letos je 20. výročí vydání první knihy o tamto čarodějovi). Kdy? Středa 20. září 2017 Kde? Olomouc Už máte své týmy? Připraveno bude 8 stanovišť se zábavnými úkoly. Knihovna města Olomouce se na všechny soutěžící […]

Knihovna roku 2017 za Olomoucký kraj

Komisařka Lenka Prucková (Knihovna města Olomouce) navštívila 15 obcí soutěžících ve Vesnici roku v Olomouckém kraji a spolu s ostatními členy komise i jejich knihovny. Pouze dvě – Rapotín (okres Šumperk) která je celostátním vítězem minulého roku, a Němčice nad Hanou (okres Prostějov) překročily standart obvyklý v knihovnách tohoto typu. Tyto knihovny jsou plně začleněny do běhu života v obci, […]

Nominace na knihovníka/knihovnici roku 2017

Navrhněte nejlepší knihovnice/knihovníky působící na nejrůznějších pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu), kteří v období let 2016/2017 dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný knihovnicko-informační nebo ediční počin, nebo se výrazně zasloužili o rozvoj oboru.

Dotace na projekty SKIP 10 pro rok 2017

SKIP Olomouckého a Moravskoslezského kraje vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017 na projekty na podporu nadstandardních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích činností knihoven Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Podmínky pro přidělení dotace a pravidla přidělovaní naleznete v dokumentu PDF (Adobe Reader). V případě získání dotace vyúčtování nutno zaslat předsedkyni RV SKIP 10 do 15. 11. 2017. […]

Setkání knihovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Vás srdečně zvou na Setkání knihovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje Setkání se uskuteční ve středu 30. listopadu 2016 v prostorách přerovského Klubu Teplo na Horním nám. 9   Program setkání: 9.00                Prezence účastníků, občerstvení 10.00              Hlavní program Seznámení s hlavními událostmi roku 2016 Předání Ocenění knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje Předání Ocenění knihovník/knihovnice Olomouckého kraje Vystoupení přerovského […]