Aktuální informace

KnihOlympiáda 2024

Co nejsrdečněji vás zveme na VIII. ročník KnihOlympiády – soutěžního klání, ve kterém se utkají čtenářské týmy knihoven Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, že si výprava krnovské knihovny vybojovala vítězství v minulém ročníku, odvezla si z Nového Jičína nejen nehynoucí slávu a všudypřítomnou radost, ale také závazek uspořádat právě letošní VIII. ročník. Proto […]

Informační občasník 1/24

Milé kolegyně, milí kolegové, právě jsme vydali první letošní číslo našeho newsletteru, které si můžete přečíst na tomto odkazu. Přejeme pěkné čtení!

Studijní zájezd 17. 5. 2024 – 18. 5. 2024

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte nám nabídnout vám zajímavý a pohodový zájezd, který pořádá SKIP 10 Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Dvoudenní zájezd do Libereckého a Královehradeckého kraje (Ostrava – Olomouc – Vratislavice nad Nisou – Liberec –  Broumov – Neratov a zpět) se uskuteční ve dnech 17. 5. a 18. 5. 2024. Protože uvidíme dvě knihovny […]

Setkání Klubka SKIP10

více informací na webu SKIP https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/nejen-tichy-svet

Dotace na projekty

SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2024 na projekty na podporu nadstandardních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích činností knihoven Olomouckého a Moravskoslezského kraje.Podmínky pro přidělení dotace a pravidla přidělovaní naleznete na adrese https://www.skip10.cz/granty/. V případě získání dotace vyúčtování nutno zaslat předsedkyni RV SKIP 10 do 15. 11. 2024.Tiskopis žádosti naleznete […]

Informační občasník 4/23

Milé kolegyně, milí kolegové, právě jsme vydali čtvrté letošní číslo našeho newsletteru, které si můžete přečíst na tomto odkazu. Přejeme pěkné podzimní čtení!

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství

„Young adult – od neznámého k fenoménu“ Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou knihovníky, pedagogy a studenty na 12. ročník semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář je realizován v rámci výkonu regionálních funkcí Olomouckého kraje zabezpečovaných Městskou knihovnou v Přerově a je spolufinancován z dotačních […]

Den knihovníků

Ocenění SKIP10

Cílem soutěže je cenit nejlepší knihovnice/knihovníky působící na nejrůznějších pracovních pozicích (ve službách, akvizici, IT nebo managementu), kteří v období posledního roku dosáhli nepřehlédnutelných výsledků ve své práci, např. iniciovali či realizovali mimořádný knihovnicko-informační počin, výrazně se zasloužili o rozvoj oboru či knihovny a jejich služeb. Nominace můžete posílat do 30. 10. Nominovaná knihovnice/ nominovaný […]

Seminář Mediální výchova v praxi

25. 10. 2023, 10.00 – 12.30, Vědecká knihovna v Olomouci, Červený kostel, Bezručova 3 Školitel: Mgr. Edita Hausnerová Mediální výchovu můžeme u nás přirovnat k procházce minovým polem. Část politiků v ní vidí ideologické školení, někteří rodiče manipulaci s dětmi a stále ještě dost učitelů pouze průřezové téma. To vše se logicky projevuje na nízké úrovní mediální gramotnosti žáků. […]