e-Konference

ELEKTRONICKÁ KONFERENCE SKIP 10


Obecné informace

Elektronická konference SKIP10 je na adrese skip10@googlegroups.com. Konference je uzavřená. Přispívat do ní mohou pouze přihlášení a schválení členové.

Jak se přihlásit

  1. Přihlášení členů do konference probíhá automaticky po schválení přihlášky žadatele výborem SKIPU10.
  2. Po úspěšném přihlášení obdržíte uvítací zprávu společně s krátkou nápovědou na používání konference.

» zpět nahoru

Přispívání do konference

  1. Zaslání příspěvku do konference provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu konference skip10@googlegroups.com. Zpráva je následně rozeslána všem členům konference.
  2. K předmětu každé nové zprávy bude přidán prefix [SKIP10] pro lepší rozlišení v běžné poště, čímž máte usnadněno třídění nebo filtrování.
  3. Zprávy zasílané členy do konference musí mít vyplněné pole předmět. Zprávy bez předmětu nebudou do konference přijaty.

» zpět nahoru

Jak se odhlásit

Odhlášení z konference SKIP10 provedete zasláním prázdného e-mailu na adresu skip10+unsubscribe@googlegroups.com.

» zpět nahoru

V případě nejasností či dotazů pište na adresu michaela.mrazova@msvk.cz.