Dotace

Regionální pobočka Moravskoslezského a Olomouckého kraje poskytuje dotace pro členské knihovny SKIP10 a to v těchto tematických okruzích:

  • podpora informačních, kulturně výchovných a vzdělávacích projektů realizovaných současně ve více knihovnách v regionu SKIP10 nebo pro více knihoven v regionu SKIP10,
  • podpora nadstandardní knihovnické, informační, kulturně výchovné a vzdělávací činnosti
  • vydávání publikací regionálního dosahu,
  • podpora činnosti Klubu dětských knihoven SKIP10.

Přidělování dotací se řídí pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty SKIP 10.