Členství

Kdo se může stát členem?

Individuálním členem SKIP (SKIP10) se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Řádnými členy SKIP (SKIP10) se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.

Institucionálním členem SKIP (SKIP10) se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř. instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.

Členem SKIP (SKIP10) se může stát cizí státní občan na základě souhlasu předsednictva VV SKIP.

Jak se stát členem?

Členem SKIP (SKIP10) se může zájemce stát po vyplnění jednoduchého webového přihlašovacího formuláře na webu SKIP ČR a zaplacením registračního poplatku.

Vyplněný formulář je odeslán předsedovi regionálního výboru SKIP (SKIP10), kam zájemce náleží podle sídla (místa) jeho zaměstnavatele (individuální člen) nebo sídla instituce (institucionální člen). Předseda příslušné regionální organizace se se zájemcem spojí, zašle mu uvítací dopis a sdělí termín projednání jeho žádosti o členství na jednání regionálního výboru SKIP (SKIP10). Po schválení žádosti o členství je zájemce vyzván k úhradě členských poplatků a po splnění této povinnosti se stává řádným členem SKIP (SKIP10).

Kontakt na předsedu regionální organizace SKIP10: Mgr. Kamila Šeligová, seligova@knihovnaspk.cz.

Členské příspěvky od roku 2016

Řádný člen
Individuální400 Kč
Důchodce, student, člen na rodičovské dovolené a člen, který není výdělečně činný200 Kč
Kolektivní člen
do 1 zaměstnance*550 Kč
2 – 5 zaměstnanců1 100 Kč
6 – 10 zaměstnanců2 050 Kč
11 – 20 zaměstnanců3 000 Kč
21 – 50 zaměstnanců4 900 Kč
51 – 100 zaměstnanců9 500 Kč
nad 100 zaměstnanců16 200 Kč
Schváleno 8. valnou hromadou SKIP 20. 6. 2013 v Brně.

  * zaměstnanec = přepočtený úvazek.

Jak zaplatit příspěvek

Kolektivní členové (instituce) hradí příspěvky 1x ročně na základě vystavené faktury, která jim bude zaslána poštou.

Individuální člen zaplatí příspěvek takto:

  • zasláním částky na účet č. 27-2668370297/0100, konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce uveďte: své jméno příjmení ČP SKIP aktuální rok (např. 2024)

K platbě můžete využít i QR kód, pouze prosíme, abyste před odesláním platby do zprávy pro příjemce doplnili své jméno a příjmení + ČP SKIP aktuální rok (např. 2024) , popř. v souladu se stanovenou výší členských příspěvků upravili výši zasílané částky (QR kód obsahuje částku 400 Kč).

Členské poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 31. 3. aktuálního roku! V případě nových členů, kteří jsou do SKIP přijati v daném roce, je splatnost členského poplatku stanovena do jednoho měsíce ode dne, kdy je novému členovi doručeno oznámení o jeho přijetí.