Seminář Mediální výchova v praxi

25. 10. 2023, 10.00 – 12.30, Vědecká knihovna v Olomouci, Červený kostel, Bezručova 3

Školitel: Mgr. Edita Hausnerová

Mediální výchovu můžeme u nás přirovnat k procházce minovým polem. Část politiků v ní vidí ideologické školení, někteří rodiče manipulaci s dětmi a stále ještě dost učitelů pouze průřezové téma. To vše se logicky projevuje na nízké úrovní mediální gramotnosti žáků. Její rozvinutí je přitom v čase ostrého nástupu dezinformačních kampaní a umělé inteligence více než žádoucí. Do hry tak vstupují nadšenci a odvážlivci z řad (ne)pedagogické veřejnosti, kteří se do aktuálních mediálních témat pouštějí se vzájemnou podporou, sdílením zkušeností, metodických obsahů i nadšením realizovat mediální výchovu v praxi.

REGISTRAČNÍ FOMULÁŘ https://forms.gle/S3A32jqbfTYbYi5X8

Není možné vložit komentář