Setkání seniorů SKIP10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Přihlásit na setkání se můžete do 1. září 2023 prostřednictvím telefonu (602 798 777) nebo mailu (sabelova@kmo.cz)

Není možné vložit komentář