Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství

„Young adult – od neznámého k fenoménu“


Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově zvou knihovníky, pedagogy a studenty na 12. ročník semináře Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Seminář je realizován v rámci výkonu regionálních funkcí Olomouckého kraje zabezpečovaných Městskou knihovnou v Přerově a je spolufinancován z dotačních prostředků Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky – SKIP ČR a Ministerstva kultury České republiky.


Termín: středa 8. listopadu 2023
Místo konání: konferenční sál Centra Sonus, Palackého 2833, Přerov
Seminář je určen pro knihovníky, pedagogické pracovníky s aprobací český jazyk a literatura, studenty středních a vysokých pedagogických škol.


Hledání vlastní identity jako dominantní téma současné Young Adult Fiction / Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Co je to vlastně Young Adult Fiction? Lze kromě implicitního čtenáře nalézat definiční znaky i v něčem jiném? Marcela Hrdličková se ve svém příspěvku zaměří na dominantní téma Young Adult Fiction, tedy identitu mladého dospělého, kterou vnímá jako klíčovou pro vymezení tohoto segmentu literatury. V knihách současných i starších autorů se pokusí nalézt způsoby, jakými danou problematiku pojímají. Akcentovat přitom bude jak identitu osobní, tak identitu sociální.

Young adult jako fenomén / Mgr. Michal Kolezsar (nakladatelství CooBoo)
Co se skrývá za zkratkou YA? Je YA literatura jen marketingové označení, které má dodat lesk klasickému pojmenování literatura pro mládež? A lze tyto dva pojmy zaměňovat? Můžeme vůbec YA dělit na žánry? Která nakladatelství se mu věnují? A kdo je cílový čtenář? A jak a co vlastně vůbec čte?

Young adult literatura – fenomén, který přivedl mladé ke čtení a do knihoven, aniž by k tomu měli
důvod „shůry“ / Mgr. Pavlína Lišovská (Knihovna Jiřího Mahena v Brně)

Young adult literatura – fenomén, který přivedl mladé ke čtení a do knihoven, aniž by k tomu měli důvod „shůry“ – je to typ literatury, který nebývá zařazen v maturitních seznamech a v literární výchově na ni rovněž není takový prostor. A v knihovnách proto moc nevíme, co s ní, neboť se mylně domníváme, že je na vzdělávací lekce nevyužitelná. V tomto příspěvku, jež je jakýmsi zamyšlením nad touto problematikou, si nastíníme YA literaturu jako průřezovou a vstupní bránu do mnoha vzdělávacích oborů a příležitost, jak v mladých lidech podpořit rozvoj důležitých klíčových kompetencí.


Účastnický poplatek:
250 Kč, pro členy SKIP 200 Kč vybíraný při prezenci. Každý účastník obdrží tištěný sborník všech příspěvků ze semináře v hodnotě 50 Kč. V případě požadavku většího počtu sborníků (příp. sborníků z předešlých ročníků semináře) je možné si je za uvedenou částku zakoupit. V ceně účastnického poplatku je zahrnuto drobné občerstvení.
Registrace:
K účasti na semináři se můžete přihlásit do 3. listopadu 2023 prostřednictvím internetového registračního formuláře na adrese: https://1url.cz/ouBms
V přihlášce uveďte jméno a příjmení, organizaci/školu, e-mailovou adresu, příp. kontaktní telefon.
Počet účastníků je omezen!


Každý účastník obdrží do 7 dnů po skončení semináře účastnický certifikát o jeho absolvování, který mu bude zaslán v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci.


Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu a účelu uvedeném v Knihovním řádu v samostatné příloze Rozsah a způsoby získávání, zpracování a nakládání s osobními údaji uživatelů Městské knihovny v Přerově a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a pouze pro účely administrace pořádané akce. Veškeré osobní údaje budou po skončení akce smazány a skartovány.


V případě dotazů kontaktujte:
Mgr. Andrea Kopečková, aktivity@knihovnaprerov.cz, tel.: +420 581 334 072, 730 169 418

Není možné vložit komentář